NFO

Nettverk for orgelpedagoger (NFO) ble stiftet høsten 2019. Formålet til nettverket er å arbeide for faglig dialog, kompetanseheving og styrking av arbeidsvilkår for orgelpedagoger som underviser barn og unge. I tillegg ønsker nettverket å bidra til at det utvikles gode pedagogiske verktøy i opplæring på orgel. Nettverket skal ha et nasjonalt fokus og samarbeide med internasjonale aktører der det er naturlig.

Nettverket skal:

  • Arrangere regelmessige nettverkssamlinger for orgelpedagoger
  • Bidra til å koordinere nasjonale tiltak for unge organister og pedagoger
  • Drive informasjonsarbeid
  • Gjøre tilgjengelig informasjon om faglitteratur og stimulere til nye publikasjoner.

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med sekretær for utvalget, Peter Vang.


Samarbeidspartnere: